AED

Co to jest AED ?

W wielu przypadkach zagłego zatrzymania akcji serca (sudden cardiac arrest - SCA) możliwe jest przywrócenie prawidłowej akcji serca poprzez wczesną defibrylację. Może ją wykonać automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) ważący ok. 4-5 kg., z wyglądu przypominający laptop lub niewielką walizkę.

Dzięki zaawansowanej technologii, po przyklejeniu do klatki piersiowej ofiary dwóch elektrod (pod prawym obojczykiem i na lewym boku poniżej serca) defibrylator sam wydaje instrukcje postępowania. Wyświetlając je na ekranie oraz wydając polecenia głosowe urządzenie przejmuje nadzór nad akcją ratunkową. Analizuje rytm serca poszkodowanego i decyduje o tym, czy przeprowadzenie defibrylacji jest konieczne, czy należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. W przypadku wystąpienia migotania komór przezz klatkę piersiową i serce poszkodowanego przepuszczany jest prąd o napięciu ok. 1500V w czasie ok. 0,2sek.

Jakie są przyczyny nagłego zatrzymania akcji serca ?


Proces nagłej śmierci jest gwałtownym zdarzeniem złożonych zjawisk biologicznych, bioelektrycznych i objawów klinicznych. Zjawiska te zachodzą bardzo szybko: od pierwszych objawów do zatrzymania krążenia mija kilka minut do godziny.

Nagłą śmierć poprzedza nagła utrata przytomności z przerwaniem oddychania i krążenia przy braku narastającego ciężkiego stanu zdrowia usprawiedliwiającego zgon. Nagłe zatrzymanie akcji serca skutkujące brakiem efektywnego krążenia może nastąpić z wielu powodów. Najczęściej następuje ono z przyczyn sercowych, mówimy wtedy o nagłej śmirci sercowej (SCD).

Najczęstrzą przyczyną (do 80% przypadków) nagłej śmierci sercowej jest choroba niedokrwienna serca (zawał mięśnia serca). W tym przypadku mogą pojawić się pierwsze objawy jak: ból zamostkowy, kołatanie serca, słabość. W znakomitej większości powodem zatrzymania akcji serca jest migotanie komór. Do innych przyczyn SCD należy zaliczyć kardiomiopatie, LQTS, zesp. Brugadów, wrodzone anomalie i inne.

DEFIBRYLACJA - Jedyny i pewny sposób postępowania !


W wielu przypadkach zagłego zatrzymania akcji serca (sudden cardiac arrest - SCA) możliwe jest przywrócenie prawidłowej akcji serca poprzez wczesną defibrylację. Jej skuteczność jest tym większa im wcześniej zostanie zastosowana.

Defibrylatory tradycyjnie są używane przez lekarzy. Umieją oni rozpoznawać rytm serca na podstawie zapisu EKG i wiedzą, kiedy wymagane jest zastozowanie impulsu elektrycznego dla przywrócenia prawidłowej akcj serca. Przeżycie ofiary zależy więc jedynie od czasu dojazdu zespołu ratunkowego z lekarzem. Niestety średni czas przyjazdu zespołu Ratownictwa Medycznego wyposażonego w defibrylator wynosi 10 min. Wynika to z długiego czasu dojazdu zespołu, korków tworzących się na ulicach, trudności z dotarciem do ofiary w dużych budynkach biurowych, centrach handlowych.